'Cafe De Luifel'

Het begon allemaal in 1926, toen de hieronder afgebeelde villa gebouwd werd aan de toenmalige 'Kastanjelaan'.
De toen veertigjarige Jan van Rijn had bij de bouw niet de intentie er een lunchroom, café of restaurant van te maken.
Het was de bedoeling er een pension te starten, samen met zijn vrouw Marie Groenenwegen.

 De eerste jaren waren de vaste gasten vooral veel zogenoemde 'veldstudenten' ( jongens uit andere provincies die hier het tuinbouwvak leerden )
Deze jongens brachten 'leven in de brouwerij' en het waren gezellige jaren.

Hoewel deze opname qua helderheid niet uitblinkt, mogen de eerste eigenaars van de lunchroom voor hun bedrijfspand niet ontbreken. In plaats van kinderen hadden Jan en Marie van Rijn- Groenendaal, naast een dienstbode, een pleegkind en een trouwe viervoeter die naar de naam Jenna luisterde. De zaak genoot bekendheid als 'lunchroom MARIEJAN', doch het bord naast de entree verraadt dat het ook als 'pension Van Rijn' met telefoon 115 door het leven ging.
Jan van Rijn was aannemer van zijn vak en was al 47 jaar oud toen hij kastelein werd aan de Dr. Weitjeslaan, hij beschouwde het als een nevenfunctie.
Dit houdt in dat echtgenote Marie veelal de gasten ontving en de overige dagelijkse beslommeringen voor haar rekening nam.
Het sfeervolle café ging kort na de oorlog (1946) over van de familie Van Rijn- Groenendaal naar de gebroeders Vierling uit Den Haag/Voorburg. Naast het feit dat het als lunchroom gehandhaafd bleef, werd het meest rechtse gedeelte tevens gebruikt als winkel voor alcoholvrije dranken en consumptie-ijs. Voor een dorp was deze zaak zonder enige twijfel een plaatje, temeer omdat aan het originele interieur nog niet getornd was. Deze foto moet meer dan een halve eeuw geleden reeds geproduceerd zijn.

Aan de sfeervolle achterzaal bewaren vele honderden mensen dierbare en mooie herinneringen.
Bruiloften, vergaderingen en partijen werden er georganiseerd in een ambiance die anno 1998 nog altijd tot de verbeelding spreekt.
Voor welke familie het ontbijt hier klaarstaat, heeft de geschiedenis niet verteld.
Dat zowel de zaal als het ontbijt met de 'aankleding' er smakelijk uitziet, staat buiten kijf.
Een schitterend plaatje uit lang vervlogen tijden!
Het fraaie berglandschap in de achterzaal dat vele jaren als decor gediend heeft voor tientallen opnamen, werd destijds geschilderd door Thomas Groenendaal, zwager van Jan van Rijn en broer van diens echtgenote Marie.

Deze foto is ingestuurd door Willem de Bruin. Alhoewel niet bekend is wie er op de foto staan, vond ik 'm toch uniek genoeg om te plaatsen.
De lunchroom aan de Dr. Weitjenslaan stond vanaf het begin behoorlijk in de schijnwerpers. Voor een dorp als Poeldijk, qua grootte slechts een derde van nu, was het heel wat dat er zelfs een gelegenheid tot overnachten was boven de zaak.
We hebben hier van links naar rechts Jan van Rijn, zijn echtgenote Marie Groenendaal en diens broer Thomans Groenendaal in beeld. Jan van Rijn kwam in 1951 op slechts 65-jarige leeftijd in Poeldijk te overlijden. Zijn echtgenote heeft hem ongeveer een kwart eeuw overleefd, want de uit Schiedam afkomstige Marie Groenendaal kwam op zeer hoge leeftijd ( 90 jaar ) in het voormalige Sint Jozefhuis te overlijden. Zij heeft haar laatste levensjaren doorgebracht in het kleine gedeelte dat van het Jozefhuis is blijven staan en nu deel uitmaakt van het zorgcentrum 'Witte Brug' alhier.

Een sfeervol plaatje, geproduceerd in de zaal achter het café. De opname werd omstreeks 1935 gemaakt en werd dus bijna het hele bestaan van het gebouw zuinig bewaard.
Tweede van links is het Poeldijkse meisje Martina Rijgersberg dat halverwege de dertiger jaren een tijdlang bij de familie Van Rijn gewerkt heeft in zowel het café als de huishouding. Van de vijf piek per week die ze verdiende is ze niet rijk geworden, doch gezelligheid vierde hoogtij. Zelfs in haar vrije uren zocht zij de lunchroom regelmatig op, een teken dat het er goed toeven was. In dat opzicht is er niet veel veranderd.
Vanaf links kijken we naar: Theo van Tol, genoemde Martina Rijgersberg ( later gehuwd met Joop Hulspas en al jarenlang woonachtig in Honselersijk ), broer Arie Rijgersberg, Frans Mulder en Marie van Rijn- Groenendaal.
De crisis- en oorlogsjaren mogen dan hun stempel gedrukt hebben op het wel en wee van iedere burger, in lunchroom MARIEJAN werden er toch met enige regelmaat groepjes personen op de foto vastgelegd. Dankzij 'dienstertje' Martina Rijgersberg, die er kind aan huis was, zijn er van die beginjaren nogal wat kiekjes bewaard gebleven.
Op de foto ziet u haar temidden van een zevental, meest Poeldijkse gasten.
Achteraan kijkt u vanaf links naar: Tom Schreurs ( een veldstudent die het tuinbouwvak in Poeldijk leerde en logeerde in de lunchroom ), Frans Mulder, vervolgens een slagersknecht van Kees Scholtes waarvan de naam niet meer te achterhalen viel, een jongen van de familie van der Loos en Theo van Tol. Vooraan Kees(sie) Mensing, Martina Rijgersberg en haar broer Arie.

Jan en Marie van Rijn- Groenendaal hebben, als kinderloos echtpaar, jarenlang een zogenoemde pleegdochter in huis gehad. Deze Maria ( rechts ) was een opperbest maatje van de vrouw des huizes en was lange tijd werkzaam in Amsterdam.
De foto werd al in één der eerste jaren dat de lunchroom draaide vervaardigd, dus omstreeks 1935. Hij kwam tot stand achter de serre van het café, nabij de perceelgrens van de familie van Rijn.
Dat deze opname in lunchroom MARIEJAN vervaardigd werd, hoeft niet aan getwijfeld te worden. Niet alleen voor dammers, kaarters, biljarters etc. werden de deuren gastvrij geopend, ook voor andere evenementen stonden Jan en Marie van Rijn open. Kort nadat het pand in gebruik genomen was, werd er reeds een postduivententoonstelling gehouden.
Logisch dat niet alle namen achterhaald konden worden, want we hebben hier niet alleen met Poeldijkers te maken. Zeker is dat ter linkerzijde, met zijn rechterelleboog op een kooi, bakkerszoon Kees Schalke leunt. In het midden, met kalend hoofd staat Jacob van den Broek, terwijl Koos ( van Manus ) van Kester achter hem staat. Rechts vooraan, achter de schrijver staat Cor Enthoven.
 

 

 

Begin mei 1933 vroeg Jan voor zijn pension vergunning aan voor het schenken van alcoholhoudende dranken, die half mei gehonoreerd werd. In dezelfde maand kreeg het pension officieel de definitieve benaming 'Lunchroom-restaurant MARIEJAN'.  Na de periode Jan en Marie van Rijn hebben diverse families het café in handen gehad:

Datum aanvang Naam Bedrijf Eigenaar
1-5-1933 Lunchroom MarieJan J. van Rijn
15-4-1946 Lunchroom MarieJan Fa.Gebr. Vierling
1-4-1950 Lunchroom MarieJan P.J. Mank
28-7-1953 Lunchroom MarieJan J.E.Nederpelt
30-9-1957 Hotel-Café-Restaurant 'Centraal" F.E.J. de Groot
30-9-1960 Café Centraal R. Bouwman
21-4-1960 Café Centraal W.A.Waldschut-Silvis
3-8-1963 Café Centraal J.C.Tuinder-Hopman
15-7-1965 Café de Steenbok J.A.M. van Steenoven
20-10-1971 Café Centraal W.A.Waldschut-Silvis
13-7-1973 Bar 'De Luifel' F.J.J. Koot
8-2-1993 Café Biljart 'De Luifel' H.J. Hazewinkel.

Met dank aan El Hazewinkel die deze informatie voor ons opzocht, met de opmerking: "De namen die als eigenaren vermeld staan, zijn dus de namen van de bij de KvK ingeschreven personen. Wil Silvis heeft 1 x samen met Beer het Café gerund en de tweede x deed ze het alleen. Fa. Gebroeders Vierling waren de heren : L.P.J. F.H.W en C.J.P. Vierling. Geen flauw idee wie er werkelijk de kroeg runde en hoe ze eigenlijk bij voornaam werden genoemd."

De naam van het etablissement veranderde soms met de eigenaar. Na lunchroom MARIEJAN gelden café CENTRAAL ( omstreeks 1960 ), café de STEENBOK en het hedendaagse café-biljart DE LUIFEL van Henk en Elly Hazewinkel als de meest bekende benamingen.

 

Het interieur van het zaaltje achterin het café in de jaren van Jan van Steenoven. Het populaire tafelvoetbalspel stond centraal. Eén van de vele spellen waar men zich in die tijd mee vermaakte.

De naam 'Café Centraal' werd in die tijd veranderd in 'De Steenbok', de Westlandse bijnaam van Jan van Steenoven. In de volksmond was het vaak 'De Bok'.

Naar welke voorstelling hier gekeken- of redevoering geluisterd- wordt, staat nergens beschreven. Feit is dat de aanwezigen zich bij Jan van Steenoven uitstekend geamuseerd hebben, een gegeven waar het ook toen om te doen geweest zal zijn.
Ook het tegenwoordige echtpaar Henk en Elly Hazewinkel- Oosterom doen er vanaf 1993 alles aan om het hun gasten zo aangenaam mogelijk te maken in 'De Luifel'.
Niemand van het hier poserende zestal heeft in de smiezen gehad dat een fotograaf een plaatje schoot van hen. Pas later kregen achtereenvolgens Ploon van Dijk, Hennie van Elswijk, Cok Dobbe, Leo van der Meer, 'dorpsfiguur' Piet Jongmans, steevast met witte pet en hier zelfs op pantoffels en Pukkie Hogervorst dit beeld te zien. Een fraaie herinnering aan een tijd die niet meer overgedaan kan worden, doch uitstekend past in deze terugblik.

Als een volleerde kastelein tapt Nico de Brabander, alias Pluto, de glaasjes bier voor 'zijn' klanten. Het is nauwelijks voor te stellen, maar de opname is nu ( 2006 ) al weer bijna 40 jaar oud.


Het interieur was toen nog geheel in de oorspronkelijke staat.

Deze foto is wederom uit het privé fotoalbum van Willem de Bruin.

Het clubje dat hier een feestje te vieren heeft is bij velen van ons welbekend!

Complete voetbalelftallen gingen na het behalen van een kampioenschap uit hun dak in het bekende café. Zo ook het vijfde team van Verburch, dat in het voorjaar van 1962 de kampioenstitel wist te behalen.
Vooraan zien we vanaf links: Klaas van den Berg, Hans van Moorst, Han Barendse, Willem de Bruijn, Cor Moen, leider Arie van Nierop, Wim Zuiderwijk en Leo van Paassen.
Achter hen twee halve koppies van Jan van der Kleij en Koos van Leeuwen.
Bovenaan staan achter het bierflesje een onbekende gast, vervolgens Jan Verbeek, Harry van Nierop, Jan Heskes en Leo van Leeuwen..

Zo te zien een volle bak in café 'De Steenbok' van Jan van Steenoven aan het eind van de zestiger jaren. Het knusse, niet al te grote barretje was met een man of zes/zeven rijkelijk gevuld. Veel Westlanders hebben hier kostelijke uurtjes beleefd en zouden die tijd zo weer over willen doen.


Vanaf links zien we de volgende gasten: Jan Zaat, Aad Cornel, Bep Rijgersberg, een Heulse jongen van de familie Kok, Cor Verbeek, Nico ( Pluto ) de Brabander, mevrouw Co Tuinder en Rein de Brabander 

Deze foto geeft een goed beeld weer van de sfeer in de tijd van 'De Steenbok'. Volgens zoon Fred waren ze hier de 'spaarkas' aan het verbrassen. Er kan geen verwarring zijn van welk café deze gasten iets te vieren hadden... de mooie hoeden spreken boekdelen.

Dit is een geweldige foto. Het voetbalteam gesponsord door café 'De Steenbok'. Links staande barkeeper Aad van Paasen en rechts met colbert Jan van Steenoven.

Van links naar rechts zien we Poeldijker Jos van Koppen, Heulenaar Nico Wissenburg en Ferry Schouw, eveneens uit Poeldijk aan het Oranjeboombier ten tijde van kastelein Jan van Steenoven.
Het halve koppie op de achtergrond was ook toen al eigendom van Sjaak van der Zeyden.

Zoon Fred van Steenoven in zijn kortstondige carrière als barkeeper achter de bar van café de Steenbok. Deze foto is genomen in 1972.  Fred Steenoven: Mijn ouders hebben van 1965 tot 1972 het café  en cafetaria in hun bezit gehad. In het begin was de naam café Centraal maar na 2 jaar werd het de Steenbok naar de Westlandse bijnaam van mijn vader. Voor mij was het een prachtige tijd. Altijd gezelligheid en patat en ijs in overvloed. Ik mocht niet roken en drinken dus ik heb er geen schadelijke gevolgen aan overgehouden. Het vermaak bestond in die tijd voornamelijk uit de jukebox, barspelletjes zoals; handje raden,  pokeren met dobbelstenen, kaarten, tafeltennis, trektafels en veel oranjeboombier.

Ten tijde van eigenaars Frans en El Koot, werd dit voetbalelftal opgericht. Namen zijn mij niet allemaal bekend, maar ik weet zeker dat de voetballers zichzelf herkennen.

De mannen waren niet de enige die hun beste beentje voor zetten voor hun stamcafé. Ook de dames trapten een balletje voor het goede doel.

Als iemand een lijstje met de namen voor me heeft, dan hoor ik dat graag.

Henny van Bergen-Henegouwen stuurde ons de volgende namen:

Bovenste rij: Frans Koot, Dieny v Dijk (uit Naaldwijk), Corry Hijmans, Cock vd Knaap, José v Leeuwen, Nel Samwel.
Onderste rij: Margret v Dinten, Dorethe vd Enden, Tineke Kester, Henny v Bergenhenegouwen, Ludie vd Zanden, Bets Veerkamp, Henny vd Enden.

En toen.. kwamen Henk en El..

In februari 1993 namen Henk en Elly Hazewinkel de zaak over van Frans Koot. Mede door het organiseren van legio activiteiten, heeft De Luifel ook buiten Poeldijk volop bekendheid gekregen. In dat opzicht hebben Elly en Henk uitstekend ingespeeld op de wensen van hun gasten. Hollandse muziekavond, kaarten, darten, voetbal op een megascherm, vechten om de titel 'sportiefste kroeg' én deelname aan het 'Rondje Poeldijk', het zijn ingrediënten die het café en hun eigenaars razend populair hebben gemaakt.

Henk en El zijn ook actief op de digitale snelweg en hoe het café er nu uitziet en nog veel meer leuke info kunt u zien op de website www.cafedeluifel.nl