''Torenzicht'

(Met dank aan Wim van Zijl voor de échte geschiedenis, Willem de Bruin, die de unieke oude foto's heeft ingezonden en de familie van Rijn, waar ik gastvrij werd ontvangen en foto's mocht nemen)

Wim van Zijl heeft een hoofdstuk gewijd aan dit gebouw in zijn boek 'Poeldijk door de eeuwen heen'. Dit verhaal vertelt de enige waren geschiedenis van 'Torenzicht'. Het boek van Wim wordt in zijn geheel geplaatst op de website.

 

 De versie van P. Enthoven:

Note van Anky: Dit verhaal is járen geleden geschreven...Ik wilde het jullie niet onthouden.

Er zullen niet zoveel mensen in ons dorp rondlopen, die uit eigen aanschouwing 'Torenzicht' hebben gezien. In het jaar 1913 is het gesloopt. Er gingen nogal wat verhalen over 'Torenzicht'.. wat volgens de overlevering een jachtslot van Johan van Oldenbarneveld was.  Eén van de mooiste was, dat er een onderaardse gang zou zijn geweest, onder de Gantel door naar de Endeldijk in Honselersdijk, alwaar  Willem van der Pot woonde. Er zijn mensen geweest, die dit eens uitgezocht hebben en die kwamen tot een nuchterder conclusie. 'Torenzicht' was een soort landhuis, gelegen aan de Witte Brug nabij Poeldijk. Op een perceel grond, waar later de gebroeders Bom met hun huishoudster woonden. Op voornoemd huis staat nog steeds 'Torenzicht'. Achter dit huis heeft 'Torenzicht' gestaan. Er hangen nogal wat schilderijtjes in Poeldijk, waarop George Delfgaauw Torenzicht min of meer geslaagd uitbeeldde.

Tegenwoordig is het perceel weer in handen van Martien Enthoven. Vanaf 1798 hebben er constant leden van de familie Enthoven gewoond. De laatste bewoners van Torenzicht waren Cees Enthoven en Gerritje van Kampen. Dit was een kinderloos echtpaar. Zo rond 1900 is het gekocht door een neef van voornoemd echtpaar, namelijk Piet Enthoven van de Voorstraat, die het na herhaalde pogingen om het onder monumentenzorg te krijgen, het in 1913 liet afbreken. Tussen 1900 en 1910 schijnt Bertus Middelburg met zijn vrouw Kee van Zwet er nog enkele jaren in gewoond te hebben. Zoon Jaap, de melkboer, is er zelfs geboren. Tot 1798 was het lange tijd bezit van Van der Valk. Deze laatste Van der Valk is in 1798 gestorven. Hij was kinderloos en heeft bij legaat 'Torenzicht' vermaakt aan zijn neef Leendert Enthoven. Deze was er na de dood van zijn vader in Leimuiden met zijn moeder als huishoudster komen wonen. Reeds in 1358 wordt er over een huis op die plaats gesproken. In het jaar 1613 koopt een zijdehandelaar uit Den-Haag, Jan van Buuren aldaar 27 morgen ( note: een oude vlaktemaat ) land. Hij overlijdt in 1615. Het echtpaar laat drie zonen na. In 1619 geeft één van deze zonen opdracht een 'Speelhuys' te bouwen. In het jaar 1639 wordt alles in het openbaar in Den-Haag verkocht. In 1723 komt het huis in handen van Cornelis Pietersz van der Valk. In 1750 erft zoon Pieter 'Torenzicht' en huwt Maria van Wouw uit Wassenaar. Dit huwelijk blijft kinderloos.
Zoals reeds eerder vermeld, na 1798 komt het huis dan in handen van de familie Enthoven. De nazaten wonen er nog...
Door P. Enthoven

 

De oude foto's :

            

(Al begonnen met de sloop van het gebouw, de dakpannen zijn er gedeeltelijk af.)

           

Anno 1900

 

Nu volgt  echter een vervolg met foto's van het huidige huis én hoe het ná de sloop ging ..

 Alle buitenplaatsen waren al lang en breed verdwenen toen Torenzicht nog fier overeind stond. Vandaar ook, dat het jachtslot het Westland vertegenwoordigde op een tentoonstelling in Amsterdam, genaamd 'Oud Holland' in 1901. Het is vrijwel zeker dat het slot eens deel heeft uitgemaakt van het in 1787 verwoeste huis 'Endeldijk' in Honselersdijk. Toen dit slot veranderde in een ruïne bleef Torenzicht gespaard, wellicht omdat het aan de andere kant van de Gantel ( Poeldijkse kant ) gelegen was. Precies 125 jaar later was er geen houden meer aan en werd dit unieke stukje Poeldijk toch van de aardbodem weggevaagd. Aan de fraaie achtkantige toren ontleende het slot haar naam.

Na de sloop in 1913 werd het land in 1932 gekocht door 'Den Heeren Gebroeders Bom te Poeldijk'. Zij lieten er dus een 'landhuis' op bouwen. De originele bouwtekening:

 

Enkele officiële documenten die betrekking hebben op het huis.

           

 

Het huis zoals gebouwd volgens de opdracht van de Gebroeders Bom. Zoals u hieronder kunt zien, is het nog bijna precies hetzelfde nu het huis bewoond wordt door de familie van Rijn. Sinds 1999 is  deze familie woonzaam op de Wateringsweg nummer 1. Het huis waarachter dus het voornaamste bouwwerk dat ooit Poeldijk gesierd heeft, heeft gestaan.

De documenten hangen keurig ingelijst in het huis 'Torenzicht'...Het is nog steeds een prachtig huis! Niet alleen vanaf de buitenkant..