BELANGRIJKE NUMMERS


Alarmnummer: 112

Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk,
www.politie.nl

Gemeente Westland: 140174,
www.gemeentewestland.nl

Stokdijkkade 2,
2671 GW Naaldwijk
info@gemeentewestland.nl

Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947

Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland: 0174 638738

Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808


Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957
www.careyn.nl 
De 4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52

Pieter van Foreest: 015 515 5000, contact@pietervanforeest.nl,
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en Thuiszorg.

Pieters Behandelpraktijk: 0174 - 615 255,
www.pietersbehandelpraktijk.nl  gespecialiseerde behandelingen

Verloskundigen: 06 24713713

Vitis Welzijn:
www.vitiswelzijn.nl  0174 630358

Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
www.pgwestland.nl

Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859
e-mail: peuteropvang.hummeloord@xs4all.nl

www.peuteropvanghummeloord.nl

Kinderdagverblijf Simba: 0174-243104
www.kdvsimba.nl

Smallsteps Kinderopvang in Brede school Westhof:
0174-246992 – Kinderdagverblijf 0-4 jaar – Voorschoolsetussenschoolse
(overblijf) en naschoolse opvang 4-13 jaar –Vakantieopvang
www.kinderopvang-westhof.nl


Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863

Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926

Lupine Uitvaartverzorging:
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk, 0174 270090