Meer welletjes dan welletjes kan het nu niet meer zijn.

Het is de afgelopen weken wel kermis in de wereld. De rampen, opstanden en revoluties zijn niet meer bij te houden. Het ene schandaal volgt het andere op en er komt van alles boven water waar de honden geen brood van lusten.

Politici klagen erover dat het volk ten onrechte geen vertrouwen meer heeft in de politiek. Het klaagt er maar op los dat het een lieve lust is maar ze weten niet waar ze het over hebben. Het volk laat zich maar van alles wijs maken door oproerkraaiers en dat moet maar eens afgelopen zijn, er moet rust in de tent komen. Geld is in feite gedrukt papier waarvan we hebben afgesproken dat we het wat waard vinden en zolang we dat zo kunnen houden, geen vuiltje aan de lucht. Zo gauw de dag komt dat iedereen opeens doorheeft dat het maar een vodje is of alleen maar een plastic card met een magneetstripje zijn de rapen gaar.

Ondertussen gaat er iedere week wel ergens een beerput open. Hebben we de kerk gehad met de kleffe handjes, Simonis heeft ooit nog eens met twee kaarsen gekruist om mijn nek gezeten maar gelukkig niet aan mij, anders” hatte ich es woll gewusst’ de banken met de woekerpolissen, roekeloze beleggingen die de wereld op zijn grondvesten hebben doen trillen. Euro leden die het jaren uit de klauw hebben laten lopen door gewoon te weinig of geen belasting te heffen en daar anderen voor op willen laten draaien. De bestuurders die toen willens en wetens de ogen hebben toegeknepen om hun speeltje ‘de Euro” voor elkaar te krijgen , want dat is makkelijk op vakantie, hoef je niet te wisselen. Een K.. smoes om hun speeltje er door te krijgen. Heren en dames bestuurders in het hoger onderwijs die zich rijkelijk laten betalen, graaiers in de gezondheidszorg en ook bij defensie is het een stelen en graaien van de baas. Een president die het met een kindmeisjes doet en achterbaks een geboortedatum probeert te falsificeren. In de wereld van de kernenergie van Japan schijnt er nu ook al jaren lichtvoetig met gevaar om te zijn gegaan. Slecht onderhoud van de centrales en we houden het maar onder de pet. The show must go on.

De pseudo vroomheid van beleidsbepalers die dwepen met een schijnheilig gezicht dat de veiligheid gewaarborgd is. Dat kan bij ons nooit voorkomen. Nou, ‘amme zolen’. De kernenergie lobby ziet de bui hangen en is bang dat de sfeer ten opzichte van de kernenergie te negatief wordt. Maxim, spel jij dat volk nog eens even op de mouw dat het allemaal wel meevalt, jij kan dat zo goed. Narigheid houden we onder de pet, het gaat immers om het economisch belang. We lobbyen hier en daar wat, we schuiven elkaar wat toe en we regelen het wel.

Amerika viel overal binnen waar zij vonden dat het er niet netjes aan toe ging. Zij hadden de ethiek in pacht. Zij hielden dictators op de troon als het land maar rustig en veilig was en de olie maar bleef stromen. Het is de laatste weken nog nooit zo rustig geweest vanuit Washington als de laatste weken. Er komt af en toe wat gepiep zo van : “He , dat mag niet”. Maar wie boter op zijn hoofd heeft houdt zich het beste nog maar even gedeisd. Opportunisten hebben altijd een feilloze neus voor het beste moment. Maar dat moment begint nu toch wel zo lang te worden dat het op begint te vallen. De aarde begint ervan te schudden.

Er is nog geen druppel minder olie het land in gekomen maar de oliemaatschappijen zien hun kans schoon om alvast een dubbeltje op de olieprijs te doen. Voor benzine die nota bene al lang in ons land was voordat de herrie in de woestijn begon. Wie zijn er hier de dieven? En we tanken als makke schapen ons tankje vol en klagen:” Het is wat”.

Ik heb ooit gepropagandeerd er snel op uit te gaan om ergens een plekje te vinden voor het kweken van groenten voor eigen eet. De boeren worden het land uit gejaagd want de natuur en de vogels hebben voorrang. Er is wel hongersnood in de wereld maar we gaan de schaarse vruchtbare gronden die er nog is gebruiken voor biobrandstof. Lopen de voedselprijzen wel wat op, maar dat is goede handel. Schaarste’ makes the world go round’. We gaan voor minder CO2 uitstoot en verzinnen gedetailleerde wetjes om dat te regelen en we poten twee kolengestookte energiecentrales ergens in een uithoekje van Nederland die tig keer zoveel van dat spul de lucht inblaast, welke lobby zit daar nu weer achter?

Zo dat lucht even op. Er zijn soms van die momenten dat de ontluchtingsklep even open moet. Natuurlijk overdrijf ik en natuurlijk heb ik er geen verstand van. Mevrouw ik heb vandaag 5 minuten om uw steunkousen aan te trekken, 2 minuten om u de neus te vegen, vanavond komt mijn collega om 18 uur om u op te bed te leggen, daarvoor hebben we 15 minuten en nou moet u verder niet meer zeuren. U mag dan wel betaald hebben voor uw oudedagsvoorzieningen. U mag nog blij zijn dat u voorzieningen hebt. Wij als jongeren zullen dat later helemaal niet hebben. Wij moeten voor jullie ouwe uitvreters zorgen. Jullie mogen dan wel het land hebben opgebouwd na de oorlog, jullie hebben er lekker op los gefuckt en nou kunnen wij jullie kont afvegen. Allemaal het gevolg van stemmingmakerij en het land in kampen proberen te verdelen.. Gaan we over een tijd later met pensioen, zitten we gewoon langer in een bijstandsuitkering voordat we met pensioen gaan. Het is een ander potje maar het blijft gemeenschapsgeld. Na je 45 ste wil niemand je meer, maar over 10 jaar hebben ze nog graag iemand van 65 jaar, gelooft u het? Er zijn miljarden op een slordige manier door pensioenfondsen belegd. We hebben toch zat, we weten niet eens waarin we het nog moeten beleggen. Maar nu moet er een verhaal verkocht worden om diegenen die het geld door de afvoer hebben laten weglekken, uit de wind te houden

U moet mij niet geloven natuurlijk. Op straat lopen niet de meest verstandige mensen rond en mijn naam is Jan Lul, mag ik me even voorstellen. U moet weten, ik ben namelijk bezig met een cabaretvoorstelling, vandaar al die onzin. U gelooft dit toch zeker niet allemaal?. Die artisten overdrijven toch altijd zo, ken je lache joh! U moet de krant ook niet geloven. Leer je kinderen nu maar dat ze braaf naar school toe gaan en altijd met twee woorden blijven praten, maak er brave burgers van. Trouwe belastingbetalers , zorg dat ze ’s avonds met las-ogen naar bed gaan van het naar een scherm kijken, suf weer opstaan en vooral veel naar America’s Next Topmodel laten kijken. Steken ze altijd lekker veel van op(met name het haar) en laat de wereld maar over aan de mensen die er verstand van hebben. Die zullen wel weten wat ze doen. Om de vier jaar zeggen ze dat tenminste. Geen enkele reden waarom we dat niet zouden moeten geloven. Toch….? Gaat u maar rustig slapen