De Kunst van het koningschap

Nu we zo kort voor de kroning van een nieuwe monarch staan is er natuurlijk weer een discussie tussen oranje aanhangers en republikeinen. Een overpeinzing over het hebben van zoiets archaïsch als een koningshuis lijkt me dan wel op zijn plaats.

Als we de republikeinen volgen dan zouden we het dit jaar op republikeinendag (datum nog nader te bepalen) bijvoorbeeld moeten doen met zo iemand als President Rutten. Een president die jolig gratuit grapjes rondstrooit en zich wuivend voortbeweegt tussen ‘het volk’ dat nog zoekende is hoe deze dag nu leuk in te vullen nu er niet meer koek gehapt, kussen gevochten of zak gelopen zal worden. Onze president Rutte zal zich waarschijnlijk door een lege straat laten leiden, met andere grappenmakende begeleiders uit bijvoorbeeld zijn eigen studiejaren in Leiden. Zich krom lachend om de onhandigheid dat het volk heeft om hun affectie te betonen aan mensen die hen met hun brallerige koorballengedrag en kostenverslindende bankblamages met een pennenstreek de spaarbankboekjes ongeldig kan verklaren. Ziet u al voor u wat een ‘warmte en enthousiasme’ dit bij het volk zal oproepen. ’s Avonds op t.v. natuurlijk wel een grootse muzikale show met The Dutch Swingcollege Band en een ‘niet kapot te krijgen’ Lee Towers en dan vroeg naar bed en morgen gezond weer op. En de zolder van alle Nederlandse volksgenoten raakt verstopt met oud kinderspeelgoed, bevlekte boeken, oude kleding met een tarn of vlekje dat niet meer aan de buurtgenoten gesleten kan worden. Tot zover het hartverwarmende scenario van de viering van de dag van de republiek.

Waarom zijn veel landen die geen Koning meer hebben in hun hart vaak nog jaloers op het feit dat wij een Queensday hebben? Dat er een mevrouw met een mooie hoed in een gouden koets door de stad wordt gereden, geëscorteerd door slippendragers, lakeien en versierde paarden. Een volk, het oranje in de kleding overheerst, dat tot tranen toe bewogen zingt en hartstochtelijk zwaait naar die koninklijk geklede mevrouw met een tijdloos kapsel die beminnelijk terug wuift, dit al decennia doet, en waaraan je niet kan afzien of zij dit nu nog leuk of strontvervelend vindt. Het volk dat thuis verteld dat ze ‘HAAR’ gezien hebben en dat ze zeker weten dat ze naar hen persoonlijk terug heeft gezwaaid met een goed gespeelde blik van herkenning; zo van, Hé, ik herken u van die ene keer dat u ook al naar me heeft staan zwaaien ergens in Putterhoek of Hendrik Ido Ambacht waar we zo genoten hebben van het WC potten werpen.

Hoeveel landen hebben nog zo’n vrouw die fungeert als een nationale moeder die niet weggestemd kan worden, er is als er vliegtuigen een flatgebouw in vliegen of wanneer er ergens een polder is ondergelopen. Door wie zou u zich meer getroost voelen; door een lollig lachende koorbal die veelbelovende quote’s rondstrooit en rondloopt met een houding van : “Jongens opschieten ik heb nog meer te doen vandaag”. Of een koningin-moeder die zich werkelijk geraakt voelt door de ellende van haar volk, verder niets belooft maar empathisch vragen stelt, werkelijk luistert en waarvan de lichaamstaal klopt met waar ze voor staat.

Wat is het geheim van een koningschap en kunnen we voor tips geven aan onze nieuwe Kim Jung Un. Want voorwaar het is geen 9 to 5 baantje dat goed betaald. De prijs die je er voor moet betalen is enorm.

Vooral eerst is het belangrijk dat een koning een zekere onbereikbaarheid heeft ten opzicht van het volk. Schijnbaar dichtbij en emotioneel betrokken maar met een ambiance en protocol dat respect afdwingt, aanspreek titels vereist en een zekere nederigheid vraagt van het gedrag van het volk. Ik zal een aantal punten uit het verleden langs laten komen om aan te geven hoe belangrijk dit is.

 

 - Als de koning op bezoek komt is het protocol dat het staatshoofd niet zonder meer door iedereen aangesproken mag worden. Dit om de koning te vrijwaren van nodeloos sociaal geklets en hij/ zij zelf de keuze kan maken tot wie hij het woord richt of wie hij/ zij antwoord.

- Als je wordt aangesmeerd dat je vader een vrouwenversierder was die nog een aantal onwettige liefdesproducten rond heeft lopen en je opa wordt beschuldigd van het feit dat hij een klap- en hoerenloper was. Dan moet je gewoon blijven lachen, nooit op reageren of ontkennen of bevestigen en doen alsof het nooit is gezegd.

- Als  het dochtertje van je zus (Margarita) in de pers rondbazuint dat je haar verkering in de war hebt proberen te sturen en dat je kettingrokend, stampvoeten in paleis Huis Den Bosch van bovenaf de trap tegen je aan heeft staat te tieren. Nooit op reageren.

- Verlaag je niet tot gekissebis en welles en nietes debatjes en blijf in je rol. Op de een of andere manier lijkt het dan na verloop van tijd ook alsof het niet gezegd is. Alsof je het gedroomd hebt. Dus , blijf waardig, glimlachen, speel het spel van koningin ook al jank je van binnen, schaam je je ogen uit je kop, maar blijf in godsnaam wuiven. En dat werkt, het glijdt van zo’n mens af als een tompoes  van de kamerdeur.

- Gedraag je dusdanig dat mensen het niet meer gênant vinden om zonder blikken of blozen majesteit tegen je te zeggen. Dat moet je verdienen, dat moet zij/hij uitstralen zonder je het gevoel te geven dat het van je geëist wordt en het als een vernedering ervaart.

- Kleed je niet naar wat voor mode dan ook en durf te overdrijven en wees herkenbaar. Natuurlijk kan een koning niet met een kroon op zijn hoofd of een hermelijnenmantel en een zwaar aan zijn riem door de Lange Poten lopen in Den Haag. Maar de hoeden die onze huidige Koningin draagt zijn een fantastische vervanging voor b.v een kroon, en doe dan ook niet kinderachtig en nooit dezelfde hoed dragen.

 

- Het land vaart wel door de aanwezigheid van een koningshuis. Als er bij staatsbezoeken in de pracht en praal van sjeikdommen, keizerrijken en vorstendommen  in mooie paleizen het glas wordt geheven en beleefde woorden worden uitgewisseld, dan zitten er aan de belendende tafels de nette heren van het VNO en grote bedrijven met hun contracten op hun schoot te wachten tot na de 6e toast met een zuiver kristallen glas de geesten dusdanig gemasseerd zijn dat de contracten op tafel komen en er een gouden pen bij wordt gelegd waar het contract mee getekend kan worden. Zo weer een nieuwe haven om uit te baggeren of een eiland dat er opgespoten kan worden. De gouden pen, met koninklijk wapen, mogen ze houden. Kijk zo’n koningshuis levert natuurlijk ook wel het een en ander op. Kosten gaan voor de baat en zure piskijkers hoor je alleen maar zeuren: “Weet wat dat allemaal kost jôh?!” Die types kunnen nog niet eens  netjes met twee woorden spreken, zijn afgunstig, hebben zelf nog nooit wat bereikt en kijken niet verder dan het einde van hun straat. Maar wel op Koninginnedag op het trottoir de grootste plek opeisen om hun teringzooi aan de man te brengen of  onfrisse saté te verkopen die al een dag lang in de brandende zon ligt te wachten om op het koolvuurtje te mogen maar bijna de straat uitloopt van het ongedierte. Maar ook voor deze mensen zou onze koningin een minzame doch vriendelijk knik in petto hebben,, ze een hand geven,,  hen een goede handel toewensen en doorlopen naar het volgende kindje dat vals op een viool zit te spelen. Wat voor een kanjer moet je dan zijn?!!Hoe moet het nu met onze toekomende Koning? Juist afstand gedaan hebben van al zijn legerfuncties kan hij moeilijk met een uniform komen met al zijn medailles van de Duinenmars en zijn Elfstedenkruisje erop opgespeld. Dat zal een pak worden, en wat is daar voor waardigs of koninklijks van te maken zodat je daar als vanzelf majesteit tegen gaat zeggen en niet gewoon : “Dag meneer” zegt.

U voelt hem al aankomen zeker. Zo’n pak daar moet iets passends bij en dat zet je er gewoon naast zodat het de aandacht afleidt van het saaie koningsblauwe of grijze pak. Een dame met allure met de flair van een koningin, met de lach van een filmster, het figuur van een godin en een betrokkenheid die (net) echt lijkt, maar waar we naar zullen moeten blijven raden. In feite is Maxima voor Willem Alexander wat de hoed is voor onze vertrekkende Koningin Beatrix.

Zodat er altijd een mythe rondom het koningshuis in stand zal worden gehouden. Die rede van Nieuwjaar hè, daar zal ze wel dat of dat mee bedoeld hebben, want expliciet mag ze niets zeggen dat ook maar voor enige politieke uitleg vatbaar is. Of. Zitten ze ons nu uit te lachen achter dat kogelvrije dubbele glas in die gouden koets. Liggen ze zich ‘s avonds in de hottube een deuk te lachen over alle flauwe kul die ze weer hebben moeten verteren? Je weet het niet. Daar is de Rijksvoorlichting voor. Die dienen het aureool en de mythe van het koningshuis in stand te houden met protocollen, en een muur van stilte als je voor rotte vis wordt uitgemaakt ofte kakken wordt gezet. Pas dan ben een koning Willem, en geen ’Prins Pils de Eerste’ meer. Ik wens je sterkte jongen, mijn zegen heb je. Al zeggen ze dat je een schaar in je binnenzak hebt om slechts lintjes door te knippen en je verder je mond moet houden, je baan is enorm veel meer.

Willem, je moeder vind het wel weer eens welletjes en laat een familiegevoel achter in het land waar zij als staatshoofd over heeft geregeerd. Dank daarvoor Majesteit en ik bedoel dit met respect. Willem ik wens jou alle sterkte om ons land zich als een familie te laten blijven voelen. Zodat we ons niet vervreemd en eenzaam achter gelaten en overgeleverd voelen aan de grillen van de macht van het geld en de waan van alle dag. Al hebben we alleen maar het gevoel dat het zo is, en trouwens het mag wat kosten hoor. Alle waarde is naar zijn geld.

Maak het voor mij invoelbaar dat ik je als majesteit zal aanspreken wanneer we elkaar, misschien wel in de Leunekies, ooit eens mogen ontmoeten en dat ik jou ook met een respectvolle hoofdknik en een lichte kniebuiging de hand mag geven, zonder dat ik me voor lul voel staan.


Wij groeten U
P.S.
Willem, waar je ook zal moeten optreden, voor wat voor flauwekul dan ook, het maakt niet uit. Maar vergeet nooit je mooie ‘hoed’ mee te nemen.


P.S
Zou jij je vrouw willen vragen haar mening te herzien over, dat er niets zoiets als een Nederlander bestaat. Want waar zal jij dan Koning van zijn? En zeg maar dat ik haar een ‘muts’ vindt wanneer zijn bij haar standpunt blijft. Daar gaat je mooie hoed, jongen.
Dan blijf er niet veel meer over dan een pochetje en een aktetas