Anjerstraat

 

Straat  behorende tot de z.g. “Bloemenbuurt.”

Op 31 januari  1962 wordt een straat die gaat lopen van de Nieuwstraat naar de Verburglaan  door de Gem. Raad benoemd als “Anjerstraat”. Nadat door de gemeente wat grond aankopen gedaan zijn wordt op 26 maart 1963 door de Gem. Raad een onderhandse aanbesteding gedaan voor de bouw van 13 woningen voor het gemeentelijk “Woonbedrijf ”, aan G.W. van Engelen. Bouwbedrijf te Dordrecht . 

Vóór de aanleg van de straat in1964/65 moest eerst de schuilbunker - gebouwd in de mobilisatie tijd - worden geruimd, tevens een smal strookje grond worden aangekocht van v.d. Zijden, voor de aanleg van een trottoir. 

De woningen worden 22 december 1964 overgedragen aan de Poeldijkse woningbouwvereniging “Eensgezindheid”

“Eensgezindheid” laat 1973/74 een comlex van 93 woningen bouwen  door Bouwbedrijf Delf en Schieland ,waarvan drie blokken haaks op de Anjerstraat resp. 13, 15, en 17 woningen met looppaden, lopend van de Anjerstraat naar de Sutoriusstraat. De rest van de 93 woningen  wordt gebouwd aan Dahliastraat en Dr. Weitjenslaan.

             

                                 nummer 1a tot 17                                                              pad tussen twee blokken

Ton van Lier