Arckelweg

 

De Arckelweg, de Zuydwyckweg, en verlenging van de Verburghlaan zijn niet in opdracht van de gemeente Monster aangelegd maar in opdracht van het veilingbestuur van de nieuw te bouwen; “Veiling Noord”. Deze wegen werden aangelegd voor de aan en af voer van tuinbouwproducten naar veiling. De nieuwe veiling kon niet meer voor aanvoer over het water bereikt worden. De gemeente had door de ontsluiting van de gebieden Polanen Steeg, het Vredebebest gebied,  Vredebestlaan, en het Scherpen- hoek gebied al veel bedrijven ontsloten. Ook het Poeldijksepad  (gemeente Naaldwijk) moest worden verbreed. Die ontsluitingen waren ook een algemeen belang. Nu dan de Arckelweg.

De Arckelweg loopt van de Wateringseweg naar de te verlengen Verburghlaan en de z.g.achter ingang van de veiling. De gemeente Monster verkoopt november 1968 een deel van het oude sportveld aan de Wateringseweg aan de veiling. In december 1969 januari 1970 is met de aanleg begonnen.(Naar ik meen door de firma”Zanen” In de weg moest een brug over de “Lange Sloot’ worden gelegd. Doordat het weiland van Helderman werd doorsneden met de weg eiste hij, een tunnel onder de weg, zodat het vee de weg onder door kon. Mede door de aanleg van 175 meter lange weg ( ook door de Veiling) uitkomende op de Arckelweg werden die de aanliggende tuinbouwbedrijven van een betere uitweg voorzien. In februari 1969 wordt de vergunning verleend voor aanleg. Tevens zal als de aanleg voltooid is, de gemeente Monster de weg van de veiling overnemen, van verlichting voorzien, verkeersborden geplaatst en een naam worden gegeven en tot openbare weg verklaard. De gemeente Monster verkoopt november 1968 een deel van het oude sportveld aan de veiling. In december 1969 januari 1970 is met de aanleg begonnen.

 

Advies aan gemeente raad voor naamgeving aan de weg:

In wat thans de Dijkpolder heet, lagen in 1378  twee grote en aanzienlijke  “Hoffsteden”, de ene van het klooster van der Lee. ( Leeuwenhorst ), een zgn. buitenhof en op de kaart van 1750 nog aangeduid als de “Vuythoff van der Lee” tegenwoordig boerderij van Holst. De andere hofstede was nog belangrijker en in 1378 ook groter en toen al heel lang in bezit van de Heeren van Arkel, waaronder verschillende ridders. In 1378 was eigenaar Heer Voppen ( Fop ) van Arckel doch door uitsterven van deze familie later in andere handen overgegaan.Tot zijn dood  kort vóór 1651 van de pachter Jacob Pietrsz Touw ( eigenlijk Thou van der Burgh ) werd te hofstede zonder naam aangeduid. Zijn weduwe droeg de bezittingen over aan haar zoon. In de betreffende akte staat vermeld “De hoffstede, van ouds genaamd Arckesteyn”,( wat eigenlijk Arckelsteyn  moet  zijn). Naar die hofstede noemde de nieuwe pachter zich zelf Hofstede. Er waren natuurlijk nog vele andere eigenaren, maar doen hier niet meer ter zake. Vele kenden de boerderij als de woning van boer Ham. Na hem werd de woning gekocht door de gemeente Den Haag.

De Gemeenteraad kiest bij besluit van 29-07- 1969 ; de naam “Arckelweg”

Er wordt later op de kruising Wateringseweg-Arckelweg en Zuydwyckweg een rotonde aangelegd. In 1995 wordt langs beide zijden van de Arckelweg een fietspad aangelegd.

 

(Note van Anky: Helaas zijn de andere bijbehorende foto's verloren gegaan)

 

 

Ton van Lier