De Beatrixstraat

De Marijkestraat

De Margrietlaan

 

Beatrixstraat

Op 7 februari 1955 is in de raadsvergadering een voorstel om een krediet te verlenen voor de bouw van woningen op een stuk bouwgrond in Poeldijk . 29 woningwetwoningen 16 type B en 13 type C aan een nieuw aan te leggen straat die loopt van de kruising Voorstraat / Julianastraat naar de Leuningjes en deze straat te noemen: “Beatrixstraat.” Vernoemd naar de toen 17 jarige Prinses Beatrix geboren 31 januari 1938, als oudste dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
De huurders van de volkstuintjes achter de Julianastraat wordt de huur opgezegd voor de straataanleg en huizenbouw
De woningen worden gebouwd in opdracht van het gemeentelijk woonbedrijf.
26 worden gebouwd aan de Beatrixstraat en 3 aan het verbindingsstraatje van de Beatrixstraat naar de Julianastraat.

Op 25 oktober 1955 krijgt dit straatje de naam “Marijkestraat” vernoemd naar de op 18 februari 1947 geboren 4e dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
De huizen zijn gebouwd door Van Dops bouwbedrijf te Delft Het verhuren van de huizen is net voor Kerstmis 1956. De huur wordt f. 7,50 per week.
Als de straat klaar is worden er bomen geplant (Platanen). Deze bomen werden heel groot en nemen dan veel licht weg en kreeg men veel last van opgroeiende wortels. Bij de herbestrating van het wegdek in 1996 worden de platanen gerooid en vervangen door een kleinere boomsoort.

Maart 1964 wordt de tuin van C.P. Enthoven aan de overkant van de huizen aangekocht voor latere woningbouw..
Begin 1967 wordt door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de “Tuin van Enthoven”. De gemeente wil er 72 flat woningen bouwen. Ook de woningbouwvereniging Eensgezindheid wil daar bouwen. De gemeente verkoopt de bouwgrond dan aan de woningbouwvereniging Eensgezindheid. Zij willen 80 woningwetwoningen in vier lagen bouwen. Onder op de parterre 32 garages in de Beatrixstraat.Tevens 48 woningen - z.g. vrije sector- in zes lagen en daar onder 4 garages aan de Irenestraat. Dit wordt één bouwproject. De bouwer is G. W. van Engelen, Aannemingsbedrijf te Dordrecht. De eerste 20 flats aan de Beatrixstraat worden 7december de tweede 20 flats, 28 december 1969 opgeleverd,. De andere 40 in de maand maart 1970.

 

 

De achterkant van de flat aan de Beatrixstraat met garages er onder.

 

 

De gemeente stelt geld beschikbaar voor het aankopen van speelwerktuigen en laat een speeltuin aanleggen achter de flat van de Irenestraat

Margrietlaan
In april 1972 koopt de gemeente van drie fam.Van Kester de tuinen, aan de Irenestraat. Er moet ook nog grond worden onteigend ter realisering van het bestemmingsplan daar. In 1957 heeft de gemeente al de tuin met opstallen aangekocht van J.v.d. Berg. Het bestemmingplan noemt men het “Gele Vlekkenplan”. Het gebied tussen Irenestraat – Bloemenbuurt – Dr. Weitjenslaan en Nieuweweg

 

 

 

 

In 1974 begint men met het aanleggen van een verbindingstraat tussen de Irenestraat en de Dr. Weitjenslaan. De straat wordt 30 november 1976 door gemeente raad benoemd tot “Margrietlaan”. Vernoemd naar de 3e dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Prinses Margriet is op19 januari 1943 geboren in Canada. Bij de doop op 29 juni 1943 was de Nederlandse Koopvaardij peet, die vertegenwoordigd werd door enkele zeelieden. President F.D. Roosevelt van de V.S. was ook aanwezig bij de doop.
Grond in het bestemmingsplan dat eind 1962 verkocht is aan de L.T.B. Haarlem voor de bouw van een nieuwe Tuinbouwschool, wordt in 1974 terug gekocht en bestemd voor de uitbreiding van de U.L.O. school Thomas Van Aquino. Nieuwbouw van de tuinbouwschool gaat niet door.
Half 1976 begint de gemeente met het bouwrijp maken van de 1e fase “Gele Vlek”.
Dr. Touw koopt ook een stuk grond om er een woning met praktijkruimte te bouwen.
Eind 1976 verkoopt de gemeente 82 kavels bouwgrond aan de woningbouwvereniging “Eensgezindheid”. Van die 82 laat Eensgezindheid aan de Margrietlaan 24 premie A koopwoningen bouwen. ( en nog 17 koop woningen in het Prinsenkwartier, totaal dus 43). De architect van het Gele Vlekkenplan is Lantink architectenbureau te ‘s-Gravenzande. De bouwonderneming Verschoor uit Pernis gaat de woningen bouwen.

 

Allen aan rechter kant genummerde koophuizen, de huizen links behoren tot de Prinsenkwartier

Er zijn plannen van de “Stichting Buurt en Buurthuiswerk” om op de hoek Irenestraat en de aan te leggen straat (Margrietlaan) een Dorpshuis te bouwen. Door de aankoop van de Bloemenveiling door de gemeente kwam dat gebouw in beeld. (Zie wat de Stichting heeft bereikt)
Een paar jaar later 1979 stelt de gemeente geld beschikbaar voor de aanleg van een trapveld. Er komen z.g. ballenvangers van netten en een “Hok” voor de Poeldijkse Jeugd. Na verloop van tijd was de boel verouderd en de netten versleten. De gemeente heeft het weer opgeknapt en er een kooi geplaatst om in te voetballen en een stalen schuil “Hok” (wel open)
Bij de uitbreiding van de Thomas Aquino ( ISW) school werd de schoolingang verplaatst naar de Margrietlaan en ook een speelplaats aangelegd.