Van Bergenhenegouwenlaan

W.S. van Bergenhenegouwen 1904 -2000 bestuurder maatschappelijke organisaties

 

Inleiding:

Tijdens Rondje Poeldijk in 2007 liep ik al mijmerend over de Jan Barendselaan. Toch aardig dat de man met zijn vele verdiensten als bestuurder met een straatnaam geëerd wordt. Zo ook Jan Olierook. Dr. Weitjens en nog meerdere. Zouden er nog meer zijn dacht ik. Op dat moment kwam ik bij toeval Toon van Bergenhenegouwen tegen. Zonder na te denken vroeg ik hem; zou je het leuk vinden om een straat naar jouw vader te noemen? Dat is wel leuk zei hij. Dan ga ik daar wat aan doen. In die tijd waren ze in de polder aan het bouwen en het leek mij dat er daar nog wel een straatje bij zou komen. Dus aan het werk. Hoe ga je te werk? Je moet een verzoek doen bij het college van  Burgemeester, Wethouders  en  Raadsleden. ( Tegenwoordig is er een commissie “Straatnaamgeving” waaraan een verzoek moet worden gedaan.) Men moet in dat verzoek de rede opgeven waarom je denkt dat iemand een straatnaam verdiend.

 

Men vond Willem van Bergenhenegouwen een fijne man. Was een sympathieke, graag geziene Poeldijker. Een goede spreker, bestuurden en leider. Hij heeft vele bestuurlijke functie bekleed. Van sommige wist ik het wel maar hij had meer op zijn naam staan. Ik ben toen bij Toon en  Mien- zijn zoon en dochter-  wat informatie gaan vragen. Wat deed je vader al zo. Eigenlijk weten we het niet zo goed “Hij was nooit thuis”zeiden ze . We hebben wel wat kranten knipsels, penningen, en oorkonden. Dat was al heel wat. Hoe kwam hij tot bestuurder van al die organisaties. Vroeg ik hun. Toon vertelde dat hij toen hij jong was correspondent was van een krant ( Westerbode ?) Hij bezocht dan vergaderingen van de vakorganisaties. Om een of andere rede heeft hij zich toen aangemeld als lid van de K.A.B. Een standsorganisatie van arbeiders. Waanneer dat was wisten ze niet.  (Het archief van die organisatie is na veel naspeuringen van mij, zoek, niemand weet waar het gebleven is. ) Zelf denk ik dat het in de jaren in1920 was dat hij zich aanmelden. Binnen de kortste keren zat hij in het bestuur. Van de ene functie kwam hij in de andere. Had soms vele bestuursfunctie tegelijk. Het was voor hem allemaal belangrijk. Hij zette zich voor de arbeiders enorm in, zeker in de Crisis tijd. Hij wilde overal in participeren, deed daar ervaring op. Hij ontwikkelde zich in de praktijk. Tijdens de K.A.B. vergaderingen pleitte hij steeds dat de arbeider zich moest ontwikkelen kennis vergaren en cursussen gaan volgen. Tijden zijn spreken in de vergadering had hij een eigen karakteristieke houding wat met zijn spreken indruk maakte op zijn toehoorders. Hij kon de vergadering ook goed leiden. De belangstelling voor de maatschappij is zijn hele leven tot op hoge leeftijd blijven behouden. Ik hem nog wel eens op zoeken  om te praten en om raad vragen. Als je maar niet op dinsdag middag komt ,zei hij,wat ik moet dan naar het vragenuurtje van de tweede kamer kijken en luisteren..Ik moet op de hoogte blijven

 Dus reden genoeg om bij de gemeente Westland een aanvraag te doen om hem met een straatnaam te gedenken. Hieronder de aanvraag.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                    Oktober 2007

Geacht College,

 

Bij het naam geven  van een nieuwe straat, plein of plantsoen in Poeldijk wilde ik u vragen om in overweging te nemen een straat te noemen naar                              

W.S. v. Bergenhenegouwen.(19-09-1904 - 04-10-2000)

Willem van Bergenhenegouwen was een graag geziene, sympathieke  man.

Een groot bestuurder van vele organisaties en verenigingen. Was drager van de ere medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud.  De pauselijke onderscheiding Pro Ecclesisa  et Pontifice. Ridder in de orde van St Silvester. Had een Ere penning van verdiensten van de ”Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen en een Medaille als medewerker van het Nationale Crisis Comité                                

Was voorzitter van de K.A.B. afd. Poeldijk . ( Katholieke Arbeiders Bond)

Bestuurslid van de Kath. Land Arbeiders Bond

Voorzitter van de K.A.B. kring Westland.

Bestuurslid van de diocesane K.A.B. Haarlem (Bisdom)

Bestuurslid van het Ziekenfonds St. Joannes de Deo. 1940-1979

Voorzitter van de Woningbouw Vereniging Eensgezindheid Poeldijk. 1961-1972

Voorzitter van de muziek vereniging Pius X.Poeldijk

Kerkmeester van de Bartholomeus parochie Poeldijk.1955-1979

Medewerker “Nationale Crisis Comité “ Nov. 1931-mei 1936.

Lid van de Raad voor Kinderbescherming

Bestuurslid  “Herwonnen Levenskracht “

Lid  van diverse Feestcommissies

Lid van de Probus club Westland

Bij een onderscheiding in 1981 werd gezegd dat hij totaal 215 jaren bestuursfuncties al had bekleed bij diverse verenigingen en organisaties.

A.J.M.van Lier

Verburghlaan 52

2585 SZ Poeldijk

 

 

Ik kreeg van de gemeente een brief waarin ze mij toezegde dat als de naamgeving in het straten plan past het verzoek zouden mee nemen.

Na wat briefwisseling en informatie heeft de commissie “Straatnaamgeving” het in november 2009 in behandeling genomen en de beslissing genomen en aan het college van B en W voor gedragen een straat lopende v.a. de Rijsenburgerweg langs het nieuw te bouwen verzorgingshuis te noemen.

                                           Van Bergenhenegouwenlaan                                                                        

met als ondertitel:

W.S. van Bergenhenegouwen 1904 -2000 bestuurder maatschappelijke organisaties

Het college ging akkoord.

W.S.van Bergenhenegouwen

 

Ton van lier   

 

      Locatie van de Van Bergenhenegouwenlaan

 

Klik hier om te zien hoe het straatnaambord wordt onthuld door Ton van Lier