De Backerstraat

Deze straat loopt vanaf de Verburghlaan aan de buitenzijde van de wijk en komt vervolgens  weer op de Verburghlaan uit .

De wijk waarin de Backerstraat is gelegen werd gebouwd in de jaren 1982- 1983 op eerdere tuinen van Van Kester, Goeienbier en de Vette en bestaat -met een deel huizen aan de Verbrughlaan- uit 203 koopwoningen.  Het z.g. plan Poeldijk Oost

 

De straat is vernoemd naar de oud-wethouder van de gemeente Monster, M. C. G. A. de Backer  ( 11- 12- 1909 - 16-02- 1978) .  Hij was een zoon van de hoofdonderwijzer van de R.K. Tuinbouwschool aan de  Dr. Weitjenslaan en broer van Juffrouw de Backer, onderwijzeres aan de Bartholomeusschool. Ook was hij voorzitter van Sportvereniging “Verburch ,iedereen kende hem als Rien de Backer 

De Backer kwam in de noodgemeenteraad raad op 30 november 1945  tot 12 augustus 1946. ( Er waren nog geen verkiezingen) Hij was in die tijd tuinder, zijn bedrijf was waar later de  “Backerhof “ is gebouwd. Op 24 juni 1949 wordt  de Backer  voorgedragen  door de K.V.P. als raadslid voor de gemeenteraad van Monster . De beëdiging is op 19 december 1949 ( Door ziekte was hij 6 september afwezig)

10 september 1953 wordt de Backer door de gemeenteraad gekozen tot Wethouder. Hij bleef dat tot 27 augustus 1974. Bij het afscheid krijgt hij een Koninklijke onderscheiding. In de toespraak werd hij geroemd om zijn grote verdiensten voor de gemeente Monster. Deze man verdiend een straatnaam werd toen gezegd. In zijn antwoord zei de Backer dat hij tegen dat idee was en zich er tegen verzette.

De vanaf de Backerstraat lopende straten in die wijk zijn naar veldnamen genoemd. Deze veldnamen komen in het archief van de gemeente Monster bij een landmeting in 1373 voor. Drs .J. G. Endhoven had een voorstel om in Poeldijk-Oost, straten naar de voorkomende stukken land te benoemen

 

 

Dwarsland :  De naam komt voor als “Pieters Groenen dwarslant ” een stuk land dat genoemd wordt als grens van het bedrijf van Henric van den Dijcke

Ottoland :      De naam komt voor als “ Ottenlant ” betreft 6 morgen land. Eigendom van Mathijs die Roedreger. De naam is waarschijnlijk genoemd naar de voormalige eigenaar Otto van Arckel die ook de hofstede Arckelsteijn in bezit had

Kruisland :      De naam komt voor als “Cuijslant “ een stuk land lopend vanaf  de kruispunt Voorstaat – Monsterseweg- Nieuweweg  richting Willem Aaltjesbrug . Eigenaar was Willem Bartoutsz. Kruisland is de benaming welke verwijst naar de bestemming van de opbrengst, die was bestemd voor mensen die een tocht naar het Heilig Land maakten ter dekking van reiskosten

Woudmade:      De naam komt voor als “die lange Woudmade”  een stuk land van 2 morgen gelegen in een bedrijf van 26 morgen eigendom van Gherijt Tijemansz, en gepacht door Claes Hermansz . Woudmade,een zo genoemd weiland met mogelijk houtrestanten in de bodem

Ton van Lier

Gegevens over de veldnamen uit een brief van Drs. J. G. Endhoven aan de gemeente Monster

 

Locatie van De Backerstraat: