Straatnaamgeving

Het is de taak van het gemeentebestuur, geregeld in artikel 174 van de gemeentewet 1851, om te komen tot straatnaamgeving. Dat artikel luidt;

“Hij (de raad) maakt, in overeenstemming met algemeene of provinciale voorschriften, de noodige verordeningen tot verdeeling der gemeente in wijken en tot opmaking van volledige staten der bevolking en haar behuizing”.

Volledige staten der bevolking en haar behuizing is een vorm bevolkingsboekhouding later bij wet geregeld april 1887. Men is toen begonnen de woonplaatsen in wijken te verdelen. De kern van een woonplaats was wijk A. Een ring er om heen wijk B de volgende ring wijk C en zo breidde men het uit. De woningen kregen dan een cijfer. Dus A 1, het volgende huis A 2. De ring om de kern dus B1. B 2. enz. Het ging dus niet om straten maar om wijken. Daarna - rond 1930 - ging men over op straatgewijze indeling met opvolgende nummering. De PTT stelde toen die eis omdat het zoeken naar de wijknummers om post te bezorgen niet meer te doen was. Er moest toen naar straatnamen gezocht worden. In het begin was men daar niet zo handig in. In Poeldijk werd de Kastanjelaan benoemd. Er stonden geen Kastanjes in die laan. De Nieuwstraat werd benoemd. Hij is nu geen nieuwe straat meer. De Sportlaan was maar even een Sportlaan. Later kreeg men wat meer handigheid in de benoeming. Er werd in de gemeente een “Straatnamen Commissie” in het leven geroepen die de gemeenteraad adviseert. Niet B en W beslist op een advies, maar de raad!. Men kwam weer tot wijken maar dan met namen die bij elkaar hoorden. Een Bloemenbuurt ; Dahliastraat, Rozenstraat, later Fresiastraat, Anjer en Irisstraat. In Den Haag kennen we vele wijken . Om er een paar te noemen Laakkwartier , Morgenstond, Bezuidenhout en Indische buurt . Wij in poeldijk hebben een Prinsen kwartier, Bloemenbuurt en een Onderwijzerswijk. Ook ging men straten benoemen naar de zich in de gemeente verdienstelijk gemaakte personen. Regel is dat die mensen niet meer in leven zijn. In sommige gemeenten stelt men zelf een termijn van jaren van overlijden om naar de persoon een straat te noemen.

Toen men begon met het benoemen van straten heeft men in soms namen overgenomen, die mensen al aan een straat hadden gegeven. Zoals de Leuningjes ( Irenestraat),Varkenslaan ( Vredebestlaan), Polderlaan ( Verburglaan). In mijn jeugd jaren kende ik b.v. Laantje van Paalvast. Laan van Helderman. Laan van Holst en zo zullen er nog wel meer zijn. Het gebeurd ook wel dat er een naamsverandering is. Dr. Weitjenslaan ( Kastanjelaan) Jan Olierookstraat (Sportlaan) Jammer dat sommige mensen de naam gingen afkorten in de Jan Ool. Of de Jan Baar . Dat verdienen die mensen niet, ze zijn met hun naam herdacht en geëerd. Een naam is toch een groot bezit. Bij je geboorte van je ouders gekregen !

De Commissie Straatnaamgeving houdt met het benoemen rekening met z’n afkorting, de straatnaam komt er dan niet voor in aanmerking. Ideeën die binnen komen houd men goed tegen het licht! Enige jaren geleden zette de gemeente een onderschrift bij de straatnaam ( De Backerstraat ) met als onderschrift “Wethouder van …tot …” Later heeft men nieuwe geplaatst, zonder onderschrift. De Commissie is van mening dat het onderschrift weer in ere hersteld moet worden. Bij de zo pas benoemde van de Van Bergenhenegouwenlaan, komt een onderschrift . Waardevol!

Op last van de Duitse bezetter moest het straatnaam bord Julianastraat worden verwijderd en vervangen door Azaleastraat.

Problemen ontstaan als gemeenten worden samengevoegd. een voorbeeld daarvan is Loosduinen, waar vele straten een andere naam kregen.

De invoering van postcodes in1977 was weer een verbetering van bepaling van plaats waar iemand woonde. Vier cijfers en twee letters en dan nog het huisnummer. Een navigator zet je zo voor de deur

Ton van Lier

 

Note van Anky: Het zal iedereen wel bekend zijn maar voor diegene die het nog niet weten, op Google Maps kun je alle straten opzoeken. Hieronder een voorbeeld. Klik er op en je kunt navigeren:

 

 

            
Grotere kaart weergeven