Mevrouw Flϋhrplein

Verleden jaar geleden kreeg ik weer een verzoek van de straatnaam- commissie “afd.Ruimte Omgeving Veiligheid” of ik nog mooie namen wist voor nieuw te bouwen straten. Enkele jaren geleden zei mevr. Hubeling: als je nog eens een naam verzint denk dan is aan een vrouw. Ik dacht toen meteen aan mevr. Flühr.
Ik schreef het volgende naar de commissie en ben het idee in de commissie vergadering gaan toelichten

Mevr. Catharina Margaretha Flϋhr- Olierook

01-12-1906 – 06-09-1985

Mevr. Flϋhr is lange tijd bestuurslid geweest van de Katholieke Vrouwenbond. In1955 komt er een splitsing in arbeiders vrouwen en werkgeversvrouwen. Respectievelijk “Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging. K.A.V”. en “Katholiek Vrouwengilde St. Monica”.
Mevr. Flϋhr heeft zich daarna als voorzitter van de K.A.V. bijzonder ingespannen om weer te komen tot samenwerking en samen gaan van de vrouwen van het Gilde en de K.A.V. tot één organisatie “Het Vrouwen Gilde” .In 1968 gaan de twee organisaties weer samen. Zij trad toen terug.
Mevr. Flϋhr was in 1954 mede oprichter van de R.K. Ouderenbond. En werd in 1968 tot 1980 voorzitter van die K.B.O. de Katholieke Bond van Ouderen
In 1979 kreeg zij de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”

De commissie vond het een goed idee. Zij besloot het pleintje nabij de Rijsenburgerweg / Van Bergenhenegouwenlaan te noemen:

“ Mevrouw Flührplein”

met als onderschrift C.M. Flühr- Olierook 1906-1985 voorzitter KAV en KBO

18 maart 2013 keurde B en W  het goed