Verburghlaan v/h Polderlaantje

 

 

Voor 1918 werd de Verburghlaan in de volksmond Polderlaantje genoemd. In 1916/17 werd er vanuit het Polderlaantje een nieuwe straat gebouwd in westelijke richting. Een jaar later diende de Woningbouwvereniging “Eensgezindheid” een verzoek in bij de gemeente om de door de haar gebouwde nieuwe straat te benoemen als Sutoriusstraat en het Polderlaantje te benoemen als Verburghlaan. De gemeente ging akkoord. Vernoemd naar Pastoor Verburgh.

 

Geboren te Berkel op 28 december 1616 en overleden 1 januari 1708 te Poeldijk. Er zijn verschillende schrijfwijzen ook wel Verburch of Vandenburg. Zijn vaders naam was Uyttenbrouck. Verschillende namen kwam in die tijd meer voor.
Pastoor Verburgh werd in 1647 benoemd tot pastoor van het Westland. In 1655 kreeg toestemming om in Poeldijk wonen mits hij per jaar twee zakken tarwe zal schenken aan de armen van Ter Heijde. Hij reisde door een groot gebied waar hij de schuilkerken bezocht. Het zouden er zeker 50 zijn geweest. Meestal waren dat gewone huizen of boerderijen. Hij genoot later de naam “Druivenpastoor” naar men zegt is hij toch wel de van de latere bloeiende druiventeelt in het Westland.

 

Rond 1918 heeft een comité getracht om voor pastoor Verburgh een standbeeld te laten maken en dat op de hoek Verburghlaan/ Sutoriusstraat te plaatsen. Het is op niets uitgelopen. Pas in de jaren dertig is een standbeeld van hem geplaatst bij de veiling aan de Monsterseweg. Er werd toen al gezegd dat het een tijdelijke plaats zou zijn: ” Om later een mooie plaats te krijgen in een plantsoen” Het is standbeeld tweemaal verplaatst en staat nu aan de Jan Barendselaan op een pleintje. Westlandse gemeenten en veilingen hebben een geldelijke bijdrage geleverd.

Onthuld 1 juni 1931 door minister Ruijs de Beerenbrouck

In die periode was de Verburghlaan zeer slecht begaanbaar. Het was een laan in de polder, bagger, vol gaten en kuilen. Langs de laan liep een sloot die diende als afwatering van de Voorstraat. Riolen waren er nog maar heel weinig. Pas in 1923 werden riolen gelegd en een gedeelte bestraat.

Citeer een stukje uit “Historische Kroniek van Poeldijk”. Op de hoek Polderlaan stond vroeger het z.g. “Houten Huisje” met tuin. Het was in 1712 eigendom van de familie Jan Arendse Bom. In 1765 werd bij

testament het Parochieel Armbestuur eigenaar van die tuin en huis. Zij hebben het lang in bezit gehad.

In 1870 huurde van Paassen de tuin met een reeds gebouwd stenen huis van het Armbestuur. Er werd nog een huis op gebouwd.

Op 25 april 1913 verkoopt het Parochieel Armbestuur aan A.J. van Rest en J. van Kleef een stuk van de tuin aan het Polderlaantje als bouwgrond voor de bouw van 10 huisjes. Onder voorwaarden te verhuren aan Rooms Katholieken huurders anders dan met toestemming van het Armbestuur met en een boete van f.100,- t.b.v. de armen. Er worden negen huisjes gebouwd aan de westkant en één (winkeltje) aan de oost kant van het laantje. Van de negen huisjes werden in de veertiger jaren i.v.m. aanleg (Breeweg) later te noemen Jan Barendselaan twee huisjes afgebroken. Daarna heeft de aanleg van die weg lange tijd stil gelegen. In 1951 wilde de gemeente de Verburghlaan verbreden daartoe moesten de bewoners ( huurders) van de negen woningen aan de voorkant van hun huis wat grond afstaan zij waren bereid dat te doen. De eigenaren deden de grond van de hand voor f.1-. onder voorwaarden dat de gemeente nieuwe afrastering zal plaatsen en zal onderhouden tot 1975. Er werd ook een trottoir gelegd.

Het eerste rijtje huisjes in de Verburghlaan.  foto na 1951

St. Bartholomeus-school

In Poeldijk was voor 1920 nog geen Katholieke Jongensschool. Alleen een R.K. school voor meisjes en een Openbare school en sinds 1916 een Protestantse school. Het kerkbestuur van de R.K  wilde wel een R.K. school bouwen, met een onderwijzerswoning. In 1920 werd er overeenstemming bereikt met de gemeente Monster. Het kerkbestuur kon aan het werk. Er werd grond aangekocht van het R.K. Armbestuur. De Poeldijkse aannemer J. van Rijn kreeg als laagste inschrijver van f.157.840 de opdracht om te bouwen. De architect was Molenaar. December 1921 was de bouw klaar. De school werd 2 december ingezegend. Het werd een school met tien leslokalen. Aan de voorkant zes en aan beide zijvleugels ieder twee. In maart 1922 verzoekt het schoolbestuur de gemeente om de straat voor de school te bestraten. Het is een enorme vuile inloop in de school. Het kost veel aan schoonmaak en is niet hygiënisch. De gemeenteopzichter kwam kijken en constateerde dat de grond niet van de gemeente is. De school moet het zelf maar doen. Pas in 1923 werd de Verburghlaan een riool gelegd en voor een deel bestraat door de gemeente die de straat in onderhoud overnam.

Eind augustus 1939 werden door het Nederlandse leger, twee lokalen gevorderd voor legering van soldaten en na 15 mei 1940 de capitulatie werd het de Opbouwdienst. Na 25 mei 1940 worden de lokalen weer vrijgegeven.

Het vermelden waard is ook, dat de militairen die in Poeldijk gelegerd waren behoorden tot de staf en één batterij van de 1e afd. van het 2e regiment Artillerie. De 1e afd. was uitgerust met 12 stukken veldartillerie (3 batterijen). Twee batterijen waren in Honselersdijk gelegerd. Op de ochtend van de tiende mei 1940 werden de 12 kanonnen opgeteld op het weiland langs de z.g. Lange sloot op het weiland van Helderman aan de Verburghlaan. Vanaf 8.00 uur beschoten zij twee uur lang het hulpvliegveld Ockenburg waar Duitse parachutisten en luchtlandingstroepen die met transportvliegtuigen daar landden.

Door het toenemend aantal leerlingen waren er plannen om de school uit te breiden met twee lokalen aan beide vleugels één. De gemeente keurde het plan eind april 1940 goed. Het bouwbedrijf Melis en Mooyman mocht bouwen voor de som van f 11.243. In verband met de Duitse bezetting in mei 1940 moest het werk worden stilgelegd. Maar op 6 juni mocht door de “Regerings Commissaris van Wederopbouw” toch verder worden door gebouwd.

De Duitse weermacht vorderde het gehele schoolgebouw van 12 november 1940 tot 29 juni 1941. Nadat het weer was vrijgegeven opgeknapt en schoongemaakt werd het gehele schoolgebouw weer gevorderd van 1 mei 1942 tot 15 juni 1943. Er werd toen onderwijs gegeven in diverse lokaliteiten in het dorp: de oude Openbare school (Politiebureau) Tuinbouw school, Meisjesschool en het E.H.B.O. gebouwtje. Telkens een heel gesjouw met schoolmeubelen. In 1943 werd de Duitse taal v.a. de 3e klas verplicht, tevens werd het 8e leerjaar ingevoerd. Naast de school werd een schuilbunker gebouwd. T.b.v. van de aanleg van de Anjerstraat werd de bunker in de zestigerjaren weggebroken. De voortuin van de school werd in 1968 betegeld en de ingang verplaatst naar de Anjerstraat. In 1979 fuseerde de St. Josef meisjesschool met St. Bartholomeusschool en werd de nieuwe naam Verburch-hof (met ch en niet met gh). In 1983 vond er een grote verbouwing plaats i.v.m. integratie van het kleuteronderwijs. Na diverse verbouwingen en renovaties kwam  in 2006 het einde aan het schoolgebouw. Het voldeed niet meer aan de eisen. De school moest worden gesloten.

Er werd aan de Verburghlaan een nieuwe z.g. Brede school gebouwd. Begin 2006 werd de eerste paal geslagen waarbij alle leerlingen van de Verburch- hof en Gantelhof, meisjes en jongens in optocht naar de bouwplaats gingen.

Op weg naar het slaan van de eerste paal voor de bouw van de nieuwe school. Bij de eerste klap werden de ballonnen los gelaten

 

 

 

 

In 1922 verkoopt het Parochieel Armbestuur aan Antoon v.d. Zijden (hij kwam van buiten Poeldijk ) een stukje bouwgrond waar hij een huis met winkel op bouwde. Hij kwam als boterhandelaar maar al gauw verkocht hij kruidenierswaren. In de zomer aan huis: ijs. Piet Jongmans ( met witte pet op) ging met de ijskar van v.d. Zijden door dorp en stond dikwijls bij de “Veilingbrug” met de ijskar. Dochter Greet van der Zijden heeft tot 1976 de winkel het laats beheerd, samen haar vriendin Annelies van Dijk, die in het pand een drogisterij winkel had. Het winkelpand is door de gemeente aangekocht en afgebroken. Op die plaats werd door Van Spronsen een bungalow gebouwd, die het filiaal van de ABN-AMRO bank in Poeldijk beheerde.

 

Krantenfoto half jaren 1960.

Na het winkelpand van Van der Zijden, staan 4 woningen behorende tot eerst gebouwde huizen in de Sutoriusstraat (1917). Verderop nog 4 woningen behorende bij de wat later afgebouwde (door J. v. Rijn) Sutoriusstraat. Nog wat verder 4 huizen behorende bij de eerste bouw van de Sportlaan in 1928. Rechts de tuinen van Kester. Er lag aan die kant nog geen trottoir

 

R.K. Meisjesschool St. Josef (De Nieuwe school)

In 1926 zijn er door het kerkbestuur plannen voor de verbouwing van het oude schoolgebouw aan de Voorstraat en het bouwen van een nieuw schoolgebouw met vijf klaslokalen. Tevens van de oude kloosterschool aan de Voorstraat, vier lokalen te verbouwen tot twee lokalen.

De nieuw te bouwen school werd aan de achterkant van het Zusterhuis/school gebouwd met een ingang aan de Verburghlaan en kreeg het nummer 8a. De architect was Molenaar en het bouwbedrijf P. Kuypers en M. Klopper uit de Kethel mocht de school bouwen als laagste inschrijver voor f.12.300. Er kwam nog een bedrag bij van f.825 omdat bij het betegelen van de speelplaats bleek dat er een beerput lag. Riool en beerput moesten worden verlegd. De totale kosten, grondaankoop, verbouw oude school, nieuwbouw en inrichting werd geschat op f 55.000. Het nieuwe schoolgebouw ging voor leerlingen door onder de naam “De Nieuwe school” Ik zit op de Nieuwe school, zei men. De school werd op 1 april 1932 geopend, er waren al 121 leerlingen voor de nieuwe school. Ook de Nieuwe school werd gevorderd door de Duitsers. In het archief is een stuk waarin de Ortscommandatuur meld dat de school na 31januari 1941 niet meer nodig is. Op de speelplaats kookte Duitse koks in veldkeukens. Wat dagelijks aan eten over was werd verdeeld onder de inwoners van Poeldijk.

Aan de Nieuweweg/Dr.Weitjenslaan werd een nieuwe school gebouwd, Die Maria school ging heten. Er stond al een kleuterschool. De oude schoolgebouwen en zusterhuis werden verlaten. Het woonhuis van J. v. d. Berg werd zusterhuis en er werd een kapel aangebouwd. De school aan de Verburghlaan 8a werd nog enige tijd gebruikt door de Verburch-hof school. De gemeente had in 1963 de grond, het oude schoolgebouw in de Voorstraat en het schoolgebouw aan de Verburghlaan 8a van de kerk aangekocht. Een deel in de Voorstraat bleef nog een enige tijd jeugdhuis.

De Regenboog school.

De “School met de bijbel” aan de Monsterseweg zocht een nieuw onderkomen. De school werd te klein. Hun school werd verkocht. De gemeente bood in 1983 de school aan de Verburghlaan, aan het school bestuur aan. Het werd positief ontvangen. Op 11 november 1985 kwam bericht van het ministerie dat men toestemming gaf om de school te verbouwen, mits de kosten niet hoger zouden zijn dan f,650.000-. Januari 1986 vond de aanbesteding plaats. Verbakel-bouw, v. d Valk- schilder en verwarming v.d. Helm. Zij gingen direct aan het werk. Op 25 juni 1986 werd de school in gebruik genomen. Vanaf de Monsterseweg trok men in optocht vooraf gegaan door een huifkar met daarin de jongste kinderen, daarachter de grotere leerlingen en ouders naar de nieuwe locatie. Op 8 oktober was de officiële opening. Men koos als nieuwe naam voor de school “De Regenboog”
Op 30 november komt in de raadsvergadering het voorstel om het schoolgebouw -om niet- over te dragen aan de Protestant Christelijke Basisschool.

                  

 

Doordat de school niet meer aan het vereiste aantal leerlingen kon voldoen moest de school in 2001 worden gesloten.  In 2008/9 is het schoolgebouw gesloopt. Ook het gymnastieklokaal dat op het terrein stond en aan de Jan Barendselaan grensde is gesloopt.

Begin jaren 1950 wilde het kerkbestuur, op hun eigengrond achter het patronaatsgebouw aan de Sportlaan een ULO school bouwen. Men kreeg echter geen toestemming. De school werd later aan de Leuningjes gebouwd.
De gemeente kocht in 1959 5600 m² grond en een loods, die tegen het patronaatsgebouw was gebouwd, van het kerkbestuur. Ook nog en stuk weiland groot 4000 m². van Helderman Op een deel van de aangekochte grond en bouwde het Gemeentelijk Woonbedrijf in 1960/61 vierentwintig woningen aan de Verburghlaan waarvan er twintig in een nieuwe straat die na de bouw, A.J. van Reststraat genoemd werd. De huizen werden onderhands aanbesteed op 14 december 1959 aan bouwbedrijf “ firma Nodelijk en “Zonen te Dordrecht voor f.322.750,-.
Deze 24 woningen was de totale toewijzing van het rijk dat in 1959 in de gemeente Monster gebouwd mocht worden. Begin 1961 werden de eerste huizen verhuurd voor f 16,05 per week.
Het resterende deel van de grond werd verkocht aan de “Onderwijs vereniging van de L.T.B. voor het stichten van een Landbouw Huishoudschool”. De bouw door bouwbedrijf Eshof uit Breda begon in 1965. Op het bouwterrein bouwde de opzichter een houtenhuis tevens bouwkantoor om er tijdens de bouw in te wonen. Toen hij het had ingericht is het op een avond tot de grond toe afgebrand. De school werd in april 1966 in gebruik genomen. De ingang was in de A.J. van Reststraat.
In 1996 is de school afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

St. Liduina H.H. school 1966

De Verburghlaan werd daardoor weer een stukje verlengd en bestraat. Een houten hek in de weg gaf het einde van de openbare weg aan. Daar achter was er een met puin verharde laan door het weiland die liep naar de boerderij van Niek Helderman en de tuin van gebr. v.d. Klugt, later v.d. Knaap.

Na het winkelpand van Van der Zijden stonden vier woningen in het eerste woonde de kleermaker P. Boogaards.( In de oorlogsjaren had hij het druk met het keren van kostuums en jassen ) Iets verderop nog vier woningen. Deze acht behoorden bij het complex woningen van de Sutoriusstraat (1917). Daarna nog vier woningen tot het complex Jan Olierookstraat behorende woningen (1929). Deze 12 woningen werden in 1981 door de gemeente van de Woningbouwvereniging Eensgezindheid aangekocht en gesloopt. Er werden op die grond negen koopwoningen gebouwd, één complex van vijf door bouwbedrijf Verschoor uit Pernis en één complex van vier door Bouwbedrijf Persoon
uit Poeldijk. Op de plaats van de andere vier woningen werd een parkeerterrein aangelegd.

 

 

In verband met de bouw van Veiling Noord werden diverse aanvoerwegen door de veiling aangelegd. De Verburghlaan werd in 1968 met 500 meter verlengd naar de nieuw aangelegde Arckelweg. Nadat die wegen waren aangelegd nam de gemeente die wegen over en werden het openbare wegen en werd de verlichting aangebracht. Ook moest de verbrede Kerklaan/ Poeldijksepad op de Verburghlaan worden aangesloten. De huizen no.4 en 6 aan de Verburghlaan en de winkelpanden Eekhout, Bouman Heuchemer en Bruinen in de Voorstraat werden door de gemeente aangekocht en afgebroken, de Kerklaan werd iets omgelegd en aangesloten op het Poeldijksepad.

Na het hek wat het weiland afsloot, stond links een schuur( stal) van Piet v.d. Valk. De stal was ook tijdelijk in gebruik door verkenners.
 

<-Aanleg verlengde VerburghlaanDe R.K. Stichting Jeugdraad kocht in 1970 voor de Scouting een houten jeugdgebouw voor f 66.000.- met eigen geld en steun van rijk, provincie, en gemeente. Het gebouw werd gebouwd naast de schuur van Piet Valk. Het gebouw kreeg de naam” De Schakel”.
In verband met huizenbouw in Poeldijk Noord is de ”Schakel” in 1993 een 400 meter verplaatst verder de Verburghlaan in, tot voor de tuin die vroeger van Gerard v. d. Berg was. Het warenhuis staat er nog. Eind 1994 stelde de gemeente Monster geld beschikbaar voor het aanleggen van vrij liggende fietspaden langs de Verburghlaan en Arckelweg.

In 2012 is er een nieuw Scoutinggebouw gebouwd aan de Arckelweg wat in oktober 2012 werd geopend. Het oude gebouw werd vlak voor oud jaar 2013 gesloopt, nadat het ruim 40 jaar dienst had gedaan.
Op de hoek Jan Olierookstraat/Verburghlaan stond het oude Patronaats gebouw dat werd gebruik als werkplaats voor het verwarming installatie bedrijf “ Isis”. Nadat het bedrijf vertrokken was stond het een poos leeg. De gemeente kocht het gebouw op. Het bouwbedrijf Van Mierlo wilde in 1979 het gebouw wel kopen van de gemeente die toen eigenaar geworden was. Zij wilden het gebouw slopen en daar vier woningen bouwen. De woningen staan dan in de Verburghlaan.
De firma Nadorp verzocht in 1972 de gemeente om vier woningen te mogen bouwen op eigen grond op de hoek van de Verburghlaan en de Jan Barendselaan. De gemeente had geen bezwaar. Nadorp droeg ook een gedeelte van zijn grond om niet aan de gemeente af. Waardoor het kruispunt wat ruimer werd.
De tuinen met opstanden van H. van Kester en die van de Wed. P. van Kester- Zwinkels met huis( afgebroken), werden door de gemeente aangekocht voor het bouwplan Poeldijk Oost. Het plan was om koopwoningen te bouwen. Het Bouwbedrijf Weboma uit Wateringen bouwde in 1983/85 daar in drie fasen 203 woningen. In de Verburghlaan kwamen van die 203, vier blokken woningen, één van 11, twee van 7, en één van 6. De rest werd achter de Verburghlaan gebouwd ( De Backerstraat en aanliggende straten).
In 1989 kocht de gemeente van de Gez. Helderman 3,5 HA weiland voor woningbouw het z.g. project Poeldijk Noord-West nu beter bekent als de Onderwijzersbuurt.

 

Poeldijk Noord West tijdens het bouwrijp maken. Een bedrijf maakte nog even gebruik van het open weiland en organiseerde een uitje met een helikopter

 

Het bouwrijp maken- ophogen en riolering- werd gedaan door Kuiper en Leeuwenberg. Voor de eerste fase werd in 1991 een deel bouwgrond verkocht aan Era Bouwbedrijf. Die bouwde er 30 koopwoningen op en voor de woningbouwvereniging ” Eensgezindheid” 23 sociale huurwoningen waarvan vijf één gezin en 18 gestapelde. Er waren eerder plannen van de woningbouwvereniging om daar 55 woningen te bouwen wat niet door ging. Deze woningen werden in de Leuningjes gebouwd in het z.g. “Gat van Poeldijk”. Ook werden diverse kavels bouwgrond verkocht aan particulieren. Een klein deel van de bouw werd gebouwd aan de Verburghlaan. No 58 t/m 80. Door de bouw van de Noorderhoek met eigen huisnummering, is er een onderbreking in de huisnummering van de Verburghlaan. De Straten westelijk van de Verburghlaan kregen eigen staatnamen de z.g. “Onderwijzers buurt”.

In Juni 1999 ging de gemeente over tot het aankopen van het laatste stuk weiland van de Gez. Helderman, tevens werden de tuinen van Jac. Helderman en Gebr. Van Vliet en vier huizen aangekocht. Tuinen en huizen werden gesloopt. Voor het project Poeldijk Noord-Oost. Begin 2000 werd het bouwrijp maken van de eerste en tweede bouwfase uitbesteed.

Eind 2000 verkoopt de gemeente die bouwgrond aan” Eekhout Projecten BV”. Ook aan particulieren werd bouwgrond verkocht.

 

 

Foto vanaf de Arckelweg. Op de voorgrond staat nu de brede school Verburgh-hof

Er kwamen geen huisnummeringen Verburghlaan. Er werden in Poeldijk Noord-Oost nieuwe straatnamen benoemd. ”Eliasdreef”, Hofje van Maat, De Ruijtbaan, V.d. Klugt-Wittemansingel, Dr. Ter Haarlaan en Heldermankade.