Wat is 't nou ???
 

Achteraf ben ik er achter gekomen dat ik al vele jaren onbewust in verwarring ben als ik de naam Verburgh/ch opschrijf. Dan weer schreef ik het met een gh en dan weer met een ch. Ik heb op de voetbalvereniging Verburch gezeten en ik weet zeker dat het daar met een ch wordt geschreven. Maar soms schreef er dan iemand weer eens Verburgh . Echt stond ik er niet bij stil maar pas onlangs werd ik me van deze verwarring bewust.

      

Ik stond er toen namelijk echt eens bij stil, namelijk in mijn auto, wachtend bij het stoplicht  aan de kruising van de Jan Barendselaan en de ……. Wachtend bij dat stoplicht valt mijn oog altijd op de naam van The Golden Earings, die op de tegenover liggende zijgevel gekalkt staat met daarnaast nog de doorgekwaste naam van REZA (van de Firecats). Vervolgens keek ik naar het straatnaambordje links van mij en wat lees ik daar?  Verburghlaan!!!!!!!!!!

Opeens realiseer ik me dat er blijkbaar ergens ooit eens een fout is gemaakt. Ik neem aan dat deze laan vernoemd is naar pastoor Verburch. De grondlegger van de druiventeelt in het Poeldijkse en waarvan nog een mooi standbeeld in het dorp staat. Trouwens wat is er in Poeldijk niet naar deze historisch figuur vernoemd. Noem iets in Poeldijk wat met sport te maken heeft en het heet Verburch. Ik ben thuis acuut doorgezapt naar de geschriften van  Wim van Zijl op deze fantastische site, In hoofdstuk twee van zijn historische boek van ‘Poeldijk door de eeuwen heen’ staat een foto van deze brave man en daaronder staat duidelijk ghesgreven pastoor Verburch.

Chossie, chossie nogh antoe, let er nu helemaal niemand meer op, is er gheen opticien in het dorp of is iedereen te druk met werrukuh. Hebben we onlangs dat gedoe met die knoepert van een taalfout aangaande ‘De Leunin..jes”  gehad. (het wil maar niet bekken), moet ik er buitendorper weer achter komen dat er een verkeerd straatnaambordje op een paal is ghemonteerd.  Pastoor Verburch zal zich waarschijnlijk al jaren in zijn ghraf aan het wentelen zijn omdat er noch steeds maar niemand die fout herstelt heeft. Ik vind dat deze historische gheestelijke dit niet aan ons heeft verdient en dat deze fout zo snel mochelijk ghecorricheerd dient te worden. Enich historisch besef magh er togh wel van de burcherij worden chevraaght.

Maar bij wat om mij heen kijken bleek het nog erger te kunnen. De basisschool in de Verburghlaan heeft in de loop van zijn bestaan de naam verandert van Bartholomeus school in de Verburch Hof. (Wat was er trouwens mis met de oude naam?) Bij wat nadere beschouwing van dat naambord, dat boven de deur van die school zo fantastisch is aangebracht, hebben ze het nog gortiger gemaakt. Afhankelijk van welke kant je de school benadert blijkt dat de schrijfwijze nogal varieert. Kom je vanaf de Jan Barendselaan dan staat er Verbuch Hof en komende  vanaf de kant van de Sutoriusstraat staat er Verburh Hof, woon je ertegenover dan heet de school Verburch Hof, kiest nu zelf maar uit. Ze hebben tussen de letters een ruimte overgelaten en daar stenen gemetseld en daar mag u naar believen uw eigen favoriete letter invullen. Maakt niet uit, wat u wilt, het is vrijheid en blijheid in ons land, we stoten niemand voor het hoofd, gebruik uw eigen creativiteit, als u daar zin in hebt, heeft u dat niet, ook goed, wij vullen het in met stenen, leuk hè, we konden niet meer letters kwijt, wat kan ons het schelen.

Ik zou zeggen schrijf ’t goed of schrijf het helemaal niet of laat het bord opnieuw maken zodat alle letters er wel op passen.

We lezen overal dat het niveau van het onderwijs achteruit gaat maar dat een school dat zo openlijk toont doet bij mij de bek openvallen. Hoe kan de geschiedenisleraar nu duidelijk een historisch verband uitleggen tussen de naamgever van de straat en de naam van de school die daar aan ligt. Of behoort pastoor Verburch niet tot de verplichte canon van de geschiedenis van Poeldijk?

Wat het straatnaambordje betreft? Laat achterhalen welke ambtenaar deze blunder heeft beghaan en hem/ haar een oneervolle vermelding op de conduitestaat geven, ook al ligt de dader waarschijnlijk reeds op het kerkhof. Vervang het straatnaambord zo snel mogelijk zodat de voortwoekerende verwarring in de tere kinderhoofdjes ophoudt. Neem de gelegenheid te baat om dit voorval in de geschiedenisles te bespreken zodat pastoor Verburch eindelijk eens in de les ter sprake kan komen en om aan te tonen hoe belangrijk het is om je geschiedenis te kennen, om te beginnen van je eigen dorp. Wat de school betreft, afbreken die handel en begin ergens opnieuw met een schone lei. Het verantwoordelijk hoofd van de school dient zich op de eerst volgende dweildag publiekelijk te verantwoorden en er moet hem gevraagd worden zijn vergissing te herroepen zoniet dient het schandpaal van stal gehaald te worden. Zo ging dat in het verleden, lees uw klassiekers er maar op na.

 

Deze alom aanwezige onduidelijkheid en onzekerheid over de schrijfwijze van ingeburgerde woorden in Poeldijk wordt op deze site ook steeds zichtbaarder. In het gastenboek van deze site heb ik in de gauwigheid nog twee varianten ontdekt op de naam van het gemeenschapshuis de Leuningjes. Van een aantal heren dat zich daar aanmeldden schreef de een Leuningtjes en de ander maakte er Leuningkjes van, terwijl het, zoals ik al eerder memoreerde, taalkundig Leuninkjes dient te zijn. En valt het iemand op? Het is natuurlijk goed bedoeld van deze heren en hen is ook niets te verwijten, ook zij zijn in verwarring gebracht door het plattelandsdeftige Leuningjes. Het maakt dat iedereen in de verwarring maar een beetje met letters begint te rommelen in de trant van; “Zo zal het  ongeveer denk ik zo’n beetje zo ongeveer geschreven moeten worden misschien.”   Deze Nederlandse ‘la maar waaie’ mentaliteit begint aan de wortel van onze duidelijkheid en zekerheid te knagen en zie hier in een notendop wat daar, alleen al op lokaal niveau, van komt. Ik wil maar zegge..

Groet

Jan Sgoltes

 

©Jan Scholtes